pressingvent-logosite

VENTILAREA SPATIILOR INDUSTRIALE

01-06-2020 11:47

Pressing Vent

VENTILATIE INDUSTRIALA,

VENTILAREA SPATIILOR INDUSTRIALE

Ventilatie pentru industrie

 

 

Sisteme de ventilare aplicabile in spatii industriale:

 

  • ventilarea naturala organizata – se utilizeaza in cazul spatiilor fara degajari de nocivitati, gaze sau praf

 

  • ventilarea mecanica – se utilizeaza atunci când exista degajari de substante nocive, iar ventilarea naturala este insuficienta;

 

  • ventilarea locala  – solutie aplicabila pentru îmbunatatirea conditiilor de munca aflate lânga surse calde sau pentru împiedicarea patrunderii aerului rece prin usi exterioare, evacuarea rapida a degajarilor nocive de la locul de producere

 

  • ventilarea de avarie – in cazul unor degajari accidentale de substante nocive

 

Sistemul de ventilare adoptat trebuie sa tina seama de procesul tehnologic, de densitatea surselor si modul de propagare a nocivitatilor, de intensitatea degajarilor nocive.

 

La alegerea solutiilor de ventilare în sectiile industriale se au in vedere urmatoarele: 

  • schema de ventilare adoptata trebuie sa asigure deplasarea aerului în sensul de propagare a nocivitatilor;
  • captarea si evacuarea noxelor chiar de la locul unde se produc
  • introducerea aerului proaspat cât mai aproape de zona de lucru
  • folosirea sistemului în suprapresiune sau depresiune care sa limiteze propagarea noxelor în sau din alte încaperi.

 

Sistemul de ventilare trebuie sa asigure uniformitatea parametrilor aerului în întregul spatiu pentru a evita aglomerarea de substante nocive.